تعمیرات فکس

رفع ایراد دستگاه های فکس، تعویض و تعمیر تونر، ریبون و فیلم، همچنین تعمیر برد، تعمیر سوکت و سایر متعلقات و مواد مصرفی فکس های canon- panasonic- samsung و ... از جمله خدمات تیم حرفه ای ما می باشد.