درخواست

استخدام تعمیر کار پرینتر

آیا در زمینه شارژ کارتریج تجربه کاری دارید؟

به تیم حرفه ای خدمات پرینتر ایرانشهر شاپ بپیوندید و به زیبایی بدرخشید.

به دنبال موقعیت شغلی مناسب در زمینه تعمیر و سرویس پرینتر هستید؟

در صورتی که سابقه کاری مرتبط با تعمیر پرینتر لیزری و جوهر افشان دارید با ایرانشهر شاپ در ارتباط باشید.

درخواست

نصاب دوربین

ایرانشهر شاپ از تخصص شما در زمینه نصب دوربین استقبال می کند.

شما می توانید با سابقه شغلی متناسب در ایرانشهر شاپ استخدام شوید. فرصت شغلی در اختیار شماست.

به دنبال موقعیت شغلی مناسب در زمینه تعمیر و سرویس پرینتر هستید؟

در صورتی که سابقه کاری مرتبط با تعمیر پرینتر لیزری و جوهر افشان دارید با ایرانشهر شاپ در ارتباط باشید.

ایرانشهر شاپ از تخصص شما در زمینه نصب دوربین استقبال می کند.

شما می توانید با سابقه شغلی متناسب در ایرانشهر شاپ استخدام شوید. فرصت شغلی در اختیار شماست.

درخواست

شارژ کارتریج

آیا در زمینه شارژ کارتریج تجربه کاری دارید؟

به تیم حرفه ای خدمات پرینتر ایرانشهر شاپ بپیوندید و به زیبایی بدرخشید.

درخواست