طرز کار پرینتر لیزری

طرز کار پرینتر لیزری رنگی

یک پرینتر غیر  لیزری  تصاویر یا حروف را  با استفاده از یک مجموعه ای از نقاط چاپ می کند. اما پرینتر لیزری از اشعه لیزر استفاده می کند به طوری که نقاط ایجاد شده توسط آن بسیار کوچک بوده و همین باعث کیفیت چاپ بسیار بالا آن می باشد. در ضمن در این پرینتر ها ، هد مکانیکی حذف شده است و این باعث شده خیلی سریع و کم سر و صدا هستند.

لیزر
لیزر پرتو متمرکز  نور است  که اندازه آن کمتر از ۲۵ هزارم سانتیمتر  (۱ دهم اینچ) میباشد.

باردار کننده کاغذ
کاغذی را که وارد چاپگر می شود، دارای بار مثبت می کند.
آینه دوّار
هنگامی که این آینه چند ضلعی می چرخد اشعه لیزر را منعکس می کند و  با این کار اشعه در طول استوانه عبور داده می شود.
ریز پردازنده (پردازشگر)
ریز پردازنده با بررسی و پردازش اطلاعات مشخص می کند کدام یک از این نقاط روی صفحه باید چه رنگی شوند . و چه نقاطی باید سفید بماند.  ریز پردازنده یک صفحه کاغذ را به صورت ماتریسی با ۸ ملیون نقطه در نظر می گیرد.
قسمت استوانه ای
وقتی اشعه لیزر از روی قسمت استوانه ای عبور می کند طرحی از بار الکتریکی متناسب با تصویری که باید چاپ شود از خود به جای می گذارد. این بار های الکتریکی پودر جوهر را که  تونر  نامیده می شود، به خود جذب می کنند.  پودر جوهر سپس به روی یک صفحه کاغذ منتقل می گردد ، و تصویر اصلی و اولیه را چاپ می کند.
محفظه تونر
محفظه تونر به مقدار کافی پودر جوهر برای چندین هزار صفحه کپی ، دارد.
استوانه
استوانه، بار الکتریسیته ساکن را از باردار کننده دریافت می کند، به استثنای قسمتهایی که توسط اشعه لیزر مورد تابش قرار گرفته است.
باردار کننده استوانه
یک میله دارای ولتاژ بالا، سطح استوانه را با الکتریسیته ساکن باردار میکند.

 


نظرات